Italija – trečias kartas, bet tikrai ne paskutinis…


Hercogovinos mažame kaimelyje Medjugorjė (buv. Jugoslavija) nuo 1981m. birželio 24 d. šeši regintieji po priesaika atkakliai tvirtina, kad kiekvieną dieną regi Dievo Motiną, kurią tose vietovėse dar vadina – Gospa (Ponia). Šie apsireiškimai tebevyksta iki šių dienų.

1981 m. birželio 24d., apie 18 val., šeši ant Crinica kalno, kelis šimtus metrų aukštyje virš vietos, vadinamos Podbrdo, pamatė jauną moterį su kūdikiu ant rankos, o kita ranka mojo vaikams, kad prieitų arčiau Jos. Išsigandę ir apstulbę jie tą dieną nepriėjo prie Jos, nors neabejojo, kad tai buvo Dievo Motina.
Dar šešias dienas vaikai lipo į kalną ir Dievo motina visus kartus pasirodė vaikams. Vaikai įsidrąsinę priėjo arčiau ir tuoj pat parpuolę ant kelių pradėjo melstis. Po maldos Ji pradėjo pokalbį su vaikais. Vaikai negalėjo nupasakoti to reginio, kurį išgyveno - tai tiesiog buvo neįmanoma.

1981m. birželio 29d. vaikai priverstinai buvo nuvežė į Mostaro miestą medicininiams tyrimams. Po patikrinimo vaikai buvo pripažinti sveikais. Vyr. gydytoja pareiškė: „Vaikai nėra nenormalūs, bet nenormalus tas, kuris juos čia atvedė“.
Tą dieną žmonių ant kalno buvo daugiau, negu visada. Kai tik vaikai atėjo į įprastą vietą ir pradėjo melstis, Dievo Motina tuoj pat jiems apsireiškė. Tą progą Ji pakvietė visus žmones tikėti: „Tegul žmonės tvirtai tiki ir nieko nebijo!“ Tą pačią dieną, gydytoja, kuri lydėjo vaikus ir stebėjo juos apsireiškimo metu ir paprašė, ar galėtų paliesti Dievo Motiną. Ir kai vaikų padedama palietė Ją, pajuto kažkokius dilgčiojimus. Gydytoja, būdama netikinti, vėliau pripažino: „Čia iš ties yra kažkas neįprasto“.

Netrukus po to policija pradėjo drausti lankyti apsireiškimų vietas ant Podbrdo kalno. Pirmiausiai, buvo uždrausta ten eiti vaikams, o po to ir visiems žmonėms. Dievo Motina vis tiek jiems apsireikšdavo slaptose vietose, jų namuose ar laukuose. Vaikai vėl tapo drąsūs, atvirai kalbėjo su Dievo Motina ir mielai klausėsi Jos patarimų, priminimų bei nurodymų. Ir visa tai tęsėsi iki 1982 metų sausio 15d.

Nuo 1982 m. sausio 15d. vaikai regi Dievo Motiną vienoje patalpoje, esančioje šalia parapijos bažnyčios. Atsižvelgiant į pastovius sunkumus ir pavojus vaikams šias patalpas parūpino pats klebonas, prieš tai per regėtojus gavus Mergelės Marijos pritarimą.

Tikintieji iš viso pasaulio vyksta į Medjugorje pasimelsti Šv. Mergelės apsireiškimo vietose, sveiki, invalidai, vaikai ir senoliai lipa aštriais lyg kardo ašmenys nusėtu kalnu iki pažymėtų apsireiškimo vietų. O pagrindinė Medjugorje gatvė – ištisas šventųjų abrozdėlių, statulėlių, kryželių, rožinių ir pan. prekybos centras.

Ir dar... maistas Hercagovinoje nuostabus.


Puiki kelionė į Italiją per Kroatiją į MedjugorjęRodomas puslapis 2 iš 3123